T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SELÇUKLU - SELÇUKLU ÜMİDE-GÜLER ATSÜREN ANAOKULU

İşbirliği

Farklı kişilerin aynı amaç için bir araya gelerek yaptıkları ortak çalışma (TDK, 2018). İşbirliği yapma, bireyin, ortak amaçlar ve çıkarlar doğrultusunda başkalarıyla bilgi, beceri ve emeğini birleştirerek çaba göstermesidir. Bu davranış üst düzeyde 19 sosyalleşmiş toplumlar için gerekli becerilerden biridir ve toplumda demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi açısından önemlidir. Çocuk işbirliği yapma davranışını ilk kez okul öncesi dönemde kazanmaya başlar ve okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen grup etkinlikleri bu davranışın kazandırılmasında önemlidir. Çocuk için ilk işbirliği değerinin kazanılması genellikle oyun yoluyla gerçekleşmektedir. Çevresindekilerle işbirliği yaparak bir amaca veya başarıya ulaşan çocuk bu değerin önemini ve gerekliliğini anlamaktadır. Dolayısıyla ebeveynler ve aile ortamı, okul öncesi eğitimi ve ortamları çocuğa çevresindekilerle işbirliği yapabileceği fırsatlar ve görevler sunmalıdır. Oyunda çocuk için bir öğrenme ve iletişim fırsatıdır. Çocuklar 3-4 yaşlarında, bir araya gelerek grup halinde oynamaya başlarlar, bu oyunlarda oynamak istedikleri oyun arkadaşlarını seçer ve oynarken birbirleriyle iletişim kurarak konuşurlar.

 İş birliği değeri için çocuktan beklenebilecek bazı davranışlar şunlardır;

  • Kendisine işbirliği önerildiğinde kabul etme,Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Değerler Eğitimi
  • Başkalarına işbirliği teklif etme,
  • Başkalarıyla işbirliği yapma,
  • Başkalarıyla işbirliği içerisinde hareket etme,
  • İşbirliği için grup etkinliklerine katılma,
  • Arkadaşlarıyla grupta iş bölümü yapma,
  • Grup içerisindeki iş bölümüne uyma,
  • Aldığı sorumluluğu yerine getirme,
  • İşbirliği içerisinde bir işi tamamlama
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 09.11.2021 - Güncelleme: 09.11.2021 11:27 - Görüntülenme: 131
Kaynak: https://hipokampusakademi.com/okuloncesidonemcocuklarindadegerleregitimi/
  Beğen | 0  kişi beğendi